Ogarniamy tematy za Ciebie

Oceniamy możliwości

Przewidujemy ryzyko

Rekomendujemy optymalne rozwiązania

Nadzór księgowy

Nadzór księgowy proponujemy jako alternatywę dla prowadzenia ksiąg rachunkowych obejmujący comiesięczny przegląd ksiąg na miejscu u Klienta, w ramach którego dokonujemy weryfikacji księgowań z dokumentami źródłowymi oraz rozliczeń podatkowych. Istotą tego procesu jest współpraca z Klientem przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w indywidualnie określonym zakresie, w zależności od potrzeb.

Etapy realizacji usługi
Analiza wstępna
 • Ogólna analiza sposobu działania oraz indywidualnej sytuacji Klienta
 • Wstępna identyfikacja ryzyk
 • Wskazanie newralgicznych obszarów współpracy
Implementacja
 • Wybór najkorzystniejszego modelu współpracy
 • Weryfikacja dokumentacji księgowej
 • Wdrożenie odpowiedniego systemu rachunkowości
Bieżąca współpraca
 • Weryfikacja zapisów w księgach
 • Wsparcie przy bieżącej realizacji zadań podatnika
 • Optymalizacja procesów finansowo – księgowych
Zakres usług
 • Kontrola formalno – rachunkowa dokumentów
 • Weryfikacja poprawności ujęcia dokumentów w systemie księgowym zgodnie z prawem podatkowym i rachunkowym
 • Weryfikacja lub sporządzenie miesięcznych deklaracji podatkowych
 • Miesięczne raportowanie
 • Systematyczne bądź okresowe przeglądy
 • Weryfikacja bądź sporządzenie sprawozdania finansowego
 • Reprezentacja przed organami podatkowymi