Ogarniamy tematy za Ciebie

Oceniamy możliwości

Przewidujemy ryzyko

Rekomendujemy optymalne rozwiązania

Doradztwo

Świadczone przez nas usługi doradztwa to konkretne, indywidualne rozwiązania, które poprawiają ogólny stan funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Etapy realizacji usługi
Analiza wstępna
 • Ogólna analiza sposobu działania oraz indywidualnej sytuacji Klienta
 • Przekazanie informacji istotnych do realizacji projektu
 • Wstępna identyfikacja ryzyk
Rekomendacje
 • Ocena stanu rzeczy oraz oszacowanie możliwości najlepszych rozwiązań
 • Wskazanie priorytetów realizacji
 • Określenie propozycji rozwiązań w poszczególnych obszarach
Implementacja
 • Przedstawienie sposobu i harmonogramu wdrożenia wybranego rozwiązania
 • Raport z realizacji projektu
 • Kontrola wykonania zadań
Zakres usług
 • Wsparcie dla działu księgowego (pogotowie księgowe)
 • Doradztwo i pomoc w kompleksowych aspektach księgowych
 • Przeprowadzanie audytu wewnętrznego
 • Opracowanie, modyfikacje i wdrożenie polityki rachunkowości
 • Dostosowanie istniejących rozwiązań do wymogów prawa
 • Ocena zaistniałych zdarzeń gospodarczych pod względem podatkowym i ich wpływ na wynik finansowy
 • Opracowywanie koncepcji optymalizacji podatkowej (w ramach spółki, grupy spółek)