Ogarniamy tematy za Ciebie

Oceniamy możliwości

Przewidujemy ryzyko

Rekomendujemy optymalne rozwiązania

Kadry i płace

Proponowane przez nas rozwiązania w zakresie specjalizacji Kadry i Płace pomagają Klientom w szybkim oraz skutecznym osiągnięciu zamierzonego celu biznesowego. Obsługa kadrowo- płacowa jest na tyle elastyczna, iż umożliwia nam prowadzenie kadr i płac lub tylko jednego z tych elementów, pozostawiając drugi w firmie Klienta. Przestrzegamy wysokich standardów poufności w zakresie przekazywanych nam danych.

Etapy realizacji usługi
Analiza wstępna
 • Ogólna analiza sposobu działania oraz indywidualnej sytuacji Klienta
 • Wstępna identyfikacja ryzyk
 • Wskazanie newralgicznych obszarów współpracy
Implementacja
 • Wybór najkorzystniejszego modelu współpracy
 • Przekazanie dokumentacji kadrowo-płacowej
 • Wdrożenie do systemu kadrowo-płacowego
Bieżąca współpraca
 • Sporządzenie pełnej dokumentacji – opracowanie konkretnych rozwiązań
 • Bieżąca obsługa w systemie kadrowo-płacowym
 • Konsultacje w zakresie bieżących spraw kadrowo-płacowych
Zakres usług
 • Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami regulaminu wynagradzania obowiązującego u danego Klienta
 • Pełna obsługa umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych (umów zlecenia, umów o dzieło, kontraktów menedżerskich)
 • Sporządzanie miesięcznych informacji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
 • Przygotowanie i przekazywanie do ZUS deklaracji ZUS DRA wraz z raportami imiennymi
 • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnianiu i wynagrodzeniu
 • Sprawozdawczość GUS w zakresie wynagrodzeń
 • Rejestracja w ZUS pracowników Klienta
 • Sporządzanie deklaracji rocznych
 • Sporządzanie raportów dotyczących kosztów wynagrodzeń poszczególnych oddziałów
 • Konsultacje w zakresie bieżących spraw kadrowo-płacowych
 • Sporządzanie dla pracowników rocznych informacji o dochodach lub rocznych rozliczeń podatku