Ogarniamy tematy za Ciebie

Oceniamy możliwości

Przewidujemy ryzyko

Rekomendujemy optymalne rozwiązania

Bieżąca księgowość

Kładziemy szczególny nacisk na wysoką jakość i szybkość pozyskiwania informacji finansowych poprzez wypracowanie unikalnego modelu prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Nasze profesjonalne usługi księgowe dają Klientowi możliwość skoncentrowania się na podstawowych funkcjach biznesowych i zwiększaniu zysku, poprzez całkowite przejęcie obowiązków w zakresie księgowości.

Etapy realizacji usługi
Analiza wstępna
 • Ogólna analiza sposobu działania oraz indywidualnej sytuacji Klienta
 • Wstępna identyfikacja ryzyk
 • Wskazanie newralgicznych obszarów współpracy
Implementacja
 • Wybór najkorzystniejszego modelu współpracy
 • Przekazanie dokumentacji księgowej
 • Wdrożenie do systemu księgowego
Bieżąca współpraca
 • Kontrola formalno – rachunkowa dokumentów; kwalifikacja rachunkowa i podatkowa
 • Weryfikacja zapisów w księgach
 • Optymalizacja procesów finansowo – księgowych
Zakres usług
Organizacja działu finansowo – księgowego
 • Organizacja działu księgowego
 • Organizacja obiegu dokumentacji księgowej
 • Wprowadzenie systemu księgowości zarządczej i kontroli finansowej
 • Wdrożenie optymalnego systemu księgowego
Prowadzenie bieżącej księgowości
 • Kontrola formalno – rachunkowa dokumentów
 • Kwalifikacja i ujęcie dokumentów w systemie księgowym zgodnie z prawem podatkowym i rachunkowym
 • Miesięczne raportowanie
 • Reprezentacja przed organami podatkowymi
 • Sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych