Ogarniamy tematy za Ciebie

Oceniamy możliwości

Przewidujemy ryzyko

Rekomendujemy optymalne rozwiązania

Biuro rachunkowe Wrocław

Wysokie wymagania stawiane spółkom publicznym w zakresie jakości sprawozdawczości finansowej, jednocześnie rosnące potrzeby dotyczące rachunkowości zarządczej oraz ciągłe zmiany przepisów prawnych sprawiają, że przedsiębiorstwa muszą posiadać efektywne procesy i systemy rachunkowości. Aby sprostać wymaganiom wszystkich odbiorców, konieczne staje się utworzenie rozbudowanego działu księgowości, a także szkolenie i utrzymanie odpowiednich kadr, co wiąże się z wysokimi kosztami. Należy również pamiętać, że istnieje ryzyko operacyjne związane z błędami księgowymi, które mogą skutkować zarówno finansową odpowiedzialnością za zobowiązania publicznoprawne, jak i karnoskarbową. Dlatego też usługi outsourcingowe w dziedzinie księgowości cieszą się obecnie dużą popularnością.

Biuro rachunkowe Wrocław Idea Tax to firma, która profesjonalnie świadczy usługi outsourcingowe z zakresu rachunkowości, rozliczeń podatkowych, doradztwa księgowego i podatkowego, rozliczeń z ZUS oraz spraw pracowniczych.

Współpracujemy ściśle z naszymi klientami, korzystając z standaryzacji i uproszczenia metod bilansowania, co przekłada się na oszczędności i poprawę wydajności. Nasz nowoczesny system Datev-Symfonia gwarantuje najwyższą jakość przy zachowaniu najlepszej kompatybilności z innymi systemami.

OFERTA NASZEGO BIURA RACHUNKOWEGO:

 

KADRY

– Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami regulaminu wynagradzania obowiązującego u danego Klienta
– Pełna obsługa umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych (umów zlecenia, umów o dzieło, kontraktów menedżerskich)
– Sporządzanie miesięcznych informacji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
– Przygotowanie i przekazywanie do ZUS deklaracji ZUS DRA wraz z raportami imiennymi
– Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
– Sprawozdawczość GUS w zakresie wynagrodzeń
– Rejestracja w ZUS pracowników Klienta
– Sporządzanie deklaracji rocznych
– Sporządzanie raportów dotyczących kosztów wynagrodzeń poszczególnych oddziałów
– Konsultacje w zakresie bieżących spraw kadrowo-płacowych
– Sporządzanie dla pracowników rocznych informacji o dochodach lub rocznych rozliczeń podatku

-> pełna oferta na – obsługa kadrowa Wrocław

 

BIEŻĄCA KSIĘGOWOŚĆ

– Organizacja działu finansowo-księgowego.
– Organizacja działu księgowego.
– Organizacja obiegu dokumentacji księgowej.
– Wprowadzenie systemu księgowości zarządczej i kontroli finansowej.
– Wdrożenie optymalnego systemu księgowego.
– Prowadzenie kompleksowej księgowości.
– Kontrola formalno-rachunkowa dokumentów.
– Kwalifikacja i rejestracja dokumentów zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym i rachunkowym.
– Miesięczne raportowanie.
– Reprezentacja przed organami podatkowymi.
– Sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych.

-> pełna oferta na – księgowość Wrocław

 

DORADZTWO

– Wsparcie dla działu księgowego (pogotowie księgowe).
– Doradztwo i pomoc w kompleksowych aspektach księgowych.
– Przeprowadzanie audytu wewnętrznego.
– Opracowanie, modyfikacje i wdrożenie polityki rachunkowości.
– Dostosowanie istniejących rozwiązań do wymogów prawa.
– Ocena zaistniałych zdarzeń gospodarczych pod względem podatkowym i ich wpływ na wynik finansowy.
– Opracowywanie strategii biznesowych dostosowanych do potrzeb Klienta.

-> pełna oferta na audyt księgowy Wrocław

 

OBSŁUGA GRUP KAPITAŁOWYCH

– Organizacja procesu przejścia na MSR/MSSF
– Analiza systemu informacyjnego jednostki
– Przygotowanie polityki rachunkowości zgodnej z MSR/MSSF i układu sprawozdania finansowego
– Przeliczenia i wstępne sporządzenie sprawozdań finansowych, integracja zmian
– Sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych
– Określenie charakteru podporządkowania jednostek
– Analiza wszystkich powiązań w Grupie w celu ich wyłączenia
– Sporządzenie dokumentacji konsolidacyjnej
– Organizacja sprawozdawczości jednostek podporządkowanych
– Rozwiązanie problemów związanych z wyceną i prezentacją danych
– Przeszacowanie poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego, zestawienie i analiza korekt
– Sporządzenie podstawowych sprawozdań porównawczych
– Prowadzenie ksiąg rachunkowych
– Bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z MSR/MSSF
– Przygotowywanie okresowych sprawozdań finansowych
– Przygotowywanie raportów zgodnie z indywidualną specyfikacją Klienta

 

NADZÓR KSIĘGOWY

– Kontrola formalno-rachunkowa dokumentów
– Weryfikacja poprawności ujęcia dokumentów w systemie księgowym zgodnie z prawem podatkowym i rachunkowym
– Weryfikacja lub sporządzenie miesięcznych deklaracji podatkowych
– Miesięczne raportowanie
– Systematyczne bądź okresowe przeglądy
– Weryfikacja bądź sporządzenie sprawozdania finansowego
– Reprezentacja przed organami podatkowymi

 

RAPORTOWANIE I ANALIZY

– Kontrola formalno-rachunkowa dokumentów
– Weryfikacja poprawności ujęcia dokumentów w systemie księgowym zgodnie z prawem podatkowym i rachunkowym
– Weryfikacja lub sporządzenie miesięcznych deklaracji podatkowych
– Miesięczne raportowanie
– Systematyczne bądź okresowe przeglądy
– Weryfikacja bądź sporządzenie sprawozdania finansowego
– Reprezentacja przed organami podatkowymi