KORBANK S.A.

  • doradztwo przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego spółki
  • sporządzenie skonsolidowanego bilansu oraz rachunku zysków i strat wraz z wybranymi danymi finansowymi na potrzeby rynku NewConnect (zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu).