APOLLO CAPITAL S.A.

Przygotowanie na potrzeby rynku NewConnect analizy sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności zawierającej m.in.:

  • analizę czynników ryzyka,
  • opis modelu działalności Spółki (pierwotny i bieżący),
  • analizę finansową zawierającą dane finansowe, analizę portfela inwestycyjnego oraz analizę wskaźnikową.